ACADEMY

Diversiteit

De waarde van een medewerker is niet 'in steen gehouwen'. "Bestuurders en andere leidinggevenden hebben de verantwoordelijkheid om toe te lichten wat er toe doet in de organisatie, welk gedrag van hoog tot laag gewenst is en wie er voor welke resultaten verantwoordelijk zijn. Sturen op waardecreatie door medewerkers is belangrijker dan welk competentiesysteem ook. Talentmanagement en het aantrekken en ontwikkelen van medewerkers is topprioriteit en staat bovenaan op de HR-agenda in Nederland.

Toch zijn nog steeds te weinig vrouwen en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. De SER pleit daarom voor een integrale aanpak met steviger maatregelen. Op 13 februari willen we zoveel mogelijk talenten als leider ontwaken, empoweren, connecten en opleiden.  De SER pleit daarom voor een integrale aanpak met steviger maatregelen.

Onderdeel hiervan is een zogenoemd ‘ingroeiquotum’ voor de RvC’s van beursgenoteerde bedrijven om genderdiversiteit te bevorderen. Alle bijna 5.000 ‘grote’ vennootschappen moeten daarnaast zelf ambitieuze streefcijfers en actieplannen opstellen, waarbij er ruimte moet zijn voor maatwerk en eigenaarschap. Dat staat in het SER-advies Diversiteit in de top, tijd voor versnelling dat recent is vastgesteld. Het is daarom tijd voor actie en om leiderschap te tonen als talent en als werkgever!

 

Wil jij een nieuwe manier van leiderschap leren?

Goede leiders geven mensen de kans om te zijn wie ze zijn, te worden wie ze willen worden, samen te werken met anderen en hen te verbinden met de missie van het werk in zijn geheel. Ze geven hen de kans om zichzelf als mens te realiseren en om van hun dromen doelen te maken.

Het is dus allesbehalve naïef om in te zetten op persoonlijk leiderschap en geluk, in gelukkige werkomgevingen dankzij gelukkige samenwerkers. Dat toont wetenschappelijk onderzoek aan. Gelukkige professionals zijn loyaler, productiever en innovatiever. Ze zijn minder snel ziek en maken minder fouten. Hun klanten en collega's zijn tevredener en hebben minder klachten.

Daardoor kan een leider / organisatie met meer ideeën, minder conflicten, meer welbevinden, minder ziekteverzuim sterker opereren in een competitieve markt. In een ouder wordende bevolking en een groeiende economie wat zal leiden tot personeelstekorten op meerdere gebieden hoort HUMAN LEADERSCHIP en persoonlijk leiderschap een van de belangrijkste focus te zijn voor iedere professional en organisatie.

‚ÄčProf. dr. Gabriël Anthonio word ook wel ‘het best bewaarde geheim van sprekend Nederland’ genoemd, zal deze zoektocht met jouw maken! 

 

WAT

Mensen die andere mensen mogen en moeten leiden beschouwen werknemers niet langer als onuitputtelijke bronnen van efficiënte inzet (tot ze opgebrand zijn), maar als groeiende mensen in steeds veranderende contexten. Van 'human doings' naar 'human beings'.

Gelukkige medewerkers zijn loyaler, productiever en innovatiever. Ze zijn minder snel ziek en maken minder fouten. Hun klanten en collega's zijn tevredener en hebben minder klachten.

Het is dus allesbehalve naïef om in te zetten op gelukkige medewerkers, in gelukkige werkomgevingen dankzij gelukkige samenwerkers. Dat toont wetenschappelijk onderzoek aan.

Daardoor kan een organisatie met meer ideeën, minder conflicten, meer welbevinden, minder ziekteverzuim sterker opereren in een competitieve markt. In een ouder wordende bevolking en een groeiende economie wat zal leiden tot personeelstekorten op meerdere gebieden hoort HUMAN LEADERSCHIP een belangrijke focus te zijn voor iedere organisatie.

 

HOE

Wil je een nieuwe manier van leidinggeven leren? Human Leadership is een fundamenteel andere kijk op leiderschap waarin betrokkenheid en het creëren van intrinsieke motivatie centraal staan.Goede leiders geven mensen de kans om te zijn wie ze zijn, te worden wie ze willen worden, samen te werken met anderen en hen te verbinden met de missie van het werk in zijn geheel. Ze geven hen de kans om zichzelf als mens te realiseren en om van hun dromen doelen te maken.Tijdens deze seminar kan jij unieke verhalen verwachten van Gabriël over duurzaam effectieve leiderschap. Het is een training vol nieuwe inzichten, kennis, inspiratie en interactie.Dit seminar is exclusief voor Colourful Business. Het  seminar bestaat uit 4 delen en zal op een interactieve wijze  gegeven worden. Gabriël Anthonio is altijd bezig met de connectie tussen mensen te vinden. Hij wil graag de kleurrijke doelgroep van Colourful Business leren kennen en zijn kennis delen.

 

VOOR WIE

Er is sprake van een "war on talent" en een revolutie in de werkelijkheid binnen organisaties. De klassieke piramide organisatie is niet meer. Medewerkers en managers maken steeds meer deel uit van horizontale structuren en verbanden. Door deze ontwikkeling is talent behoud & ontwikkeling cruciaal en staat leiderschap in organisaties enorm onder druk.Human Leadership training is gebaseerd op een drieluik die je zelden tegenkomt: De concrete en weerbarstige praktijk, wetenschappelijke onderbouwde aanpak en inspirerende beelden en inzichten.

De training richt zich op directeur, DGA, bestuurder, ondernemer, manager, professional die eigen leiderschapskills wil verbeteren en wil investeren in zichzelf. Kortom iedereen die wil leren hoe je authentiek leiding geeft aan jezelf, je team, je bedrijf, je organisatie vanuit je ware leiderschapspotentie en bewustzijn wil vergroten op de impact ervan op de mensen om zich heen.

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb